CREDINTA NOASTRA

DUMNEZEU ESTE CENTRUL NOSTRU

TRINITATEA

Dumnezeu a existat din totdeauna. El exista ca o singură ființă, care se dividă în mai multe personalități: Dumnezeu Tată, Dumnezeu Fiu, Dumnezeu Duh Sfânt. Fiecare membru al Dumnezeirii are funcții diferite, execută roluri distincte, și totuși toate cele trei persoane ale Trinității au aceeași natură, atribute, ființă, și sunt în egală măsură demne de aceeași slavă, cinste și ascultare. Noi credem intr-un singur Dumnezeu. 

(Geneza 1:1 - 2Matei 28:19 - 20Ioan 1:1 -4, 17:3; 2. Corinteni 13:13)

DUMNEZEU TATĂ

Dumnezeu este minunat: El este Atotputernic, Atotcunoscător, Omniprezent, Neschimbat, demn de toată încrederea și mai presus, este Sfânt. Dumnezeu este bun. El este Tatăl nostru ceresc. El e iubitor, binevoitor și copiilor și promisiunior lui fidel. 

(Exodul 3:14; Psalm 11:4 - 6; Ioan 3:16, 5:26, 14:1; Romani 3:3 - 4Faptele 17:28)

DUMNEZEU FIU

Isus Hristos este uman, dar în același timp și divin. El este planul mântuirii

El este Mijlocitorul nostru, prietenul nostru constant și acel care și-a dat viața pentur noi. El a trăit viață ca exemplul pentru noi. El a biruit moartea și prin învierea Lui, avem viața veșnica. 

(Isaia 7:14; Matei 1:18 - 23, 3:17; 8:29, 14:33, 16:16; Luca 22:70, 24:46 - 47; Ioan 1:1, 14, 10:30, 11:25 - 27, 17:1 - 5, Faptele 1:9, 2:22 - 24, 7:55 - 56; Romani 1:3 - 4, 3:23 - 26, 10:4;

1. Corinteni 8:6; 2. Corinteni 5:19 - 21; Filipeni 2:5 - 11, Coloseni 1:15, 2:9; 1 Timotei 2:5 - 6, 3:16)

DUMNEZEU DUH SFÂNT

Prezenta Duhului Sfânt ne asigură relația noastră cu Hristos. El ne conduce înspre adevăr și ne arată atunci cănd păcătuim. El este Mângâietorul nostru, el ne dăruri în Duh și ne ajuta să semănăm tot mai mult cu Mântuitorul.

(Geneza 1:2; Psalm 51:11, 139:7; Isaia 61:1 -3; Ioel 2:28 - 32; Marcu 12:10; Luca 1:35, 11:13, 12:12; Ioan 4:24, 15:26, 16:7 - 14; Faptele 1:8, 2:1 - 4, 13:2Efeseni 1:13 - 14)

BIBLIA

Biblia este cuvântul pentru fiecare persoană. Oameni diferiți, în timp ce au scris într-un stil propriu, au fost insuflați supranatural de Duhul Sfânt pentru a scrie cuvintele lui Dumnezeu, infailibile în scrierile originale. Aceasta ne dă siguranța, că Scriptura este întru totul adevărată și fără de greșeli. De acea reprezinta un rol foarte important pentru viața noastra.

(Deuteronomul 4:1 - 2; Psalm 119:11; Ioan 5:39, 16:13 - 152 Timotei 3:16 - 17;

Evrei 1:1- 2, 4:12; 2 Petru 1:20 - 21)

BISERICA 

Biserica este o comunitate pentru oameni creștini, care sunt botezați în apă și care sunt uniți în credința lor. Biserica este determinată să propovăduească învățătură Biblica și să trăiască precum voiește El. Ținta Bisericii, este ca Mesajul Salvării să fie vestit peste întreg pământ. Biserica lucrează în unitate și dragoste. 

(Matei 16:18 - 19, 18:15 - 20; Faptele 2:41 - 47, 5:11 - 14, 13:1 - 3, 20:28; Efeseni 1:22 - 23, 2:19 - 22; Coloseni 1:18, 3:15; 1. Petru 5:1 - 4; Apocalipsa 21:2 - 3)

SALVAREA

Sângele Domnului a curs pe cruce. El ne-a arătat singura cale de salvare, pe care o dobândim prin iertarea păcatelor. Mântuirea își face apariția, atunci când ne punem 

încrederea în moartea si învierea Lui Isus. Pentru ca jertfa Lui a fost suficientă pentru a ne plăti păcatele. Mântuirea este un dar nemeritat din partea Lui Dumnezeu. Este cu neputința ca omul să vrednic de-a acest dar, decât prin Sângele Mielului.

(Isaia 1:18, 53:5 -6, 55:7; Matei 1:21, 27:22 - 66; Luca 1:68 - 69, 2:28 - 32Ioan 1:12, 3:165:24; Faptele 2:21, 4:12, 16:30 - 31;Galateni 2:20, 3:13; Efeseni 2:8-10;

Evrei 9:24 - 28; Apocalipsa 3:20)

OMUL

Omul a fost creat dupa chipul și asemănarea Lui. Omenirea este creația supremă a Domnului și a fost creată, pentru a avea o relație strânsă cu Dumnezeu. Însă omul a deciz să păcătueasca și așa a fost despărțit de Dumnezeu. Ca rezultat acestor întâmplări, omul nu a putut să restaureze ceea ce a distrus prin puterea propie. Personalitatea fieârui om este unică creată și în ochii lui Dumnezeu, prin jertfa Lui Isus, vrednic de iubirea Lui.

(Geneza 1:26 - 30, 2:7, 18 - 22; Psalm 8:3 - 6, 32:1 -5, 51:5; Isaia 6:5; Ieremia 17:5; Romani 1:19 - 32, 3:10 - 18, 23; 1. Corinteni 1:21 - 31; Coloseni 1:21 - 22, 3:9 - 11)

Ce faci Duminica aceasta?

Vino la serviciul nostru divin!

Fiecare este bine venit la noi.

Ne-am bucura să te întâmpinăm în mijlocul nostru.

10:00     |     11:30

Nürnbergerstraße 24 | 85055 Ingolstadt

Nürnberger Straße 24 | 85055 Ingolstadt | Copyright 2019 BETANIA INGOLSTADT | All Rights Reserved