VIZIUNEA SI VALORILE NOASTRĂ

Fundamentul Bisericii
BETANIA INGOLSTADT,
este compus din viziune 
și valorile noastre.


VIZIUNE 2020

VIZIUNE 2020

VIZIUNE 2020

ANUL DE CONSOLIDAREÎn cele din urmă,
întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.


E F E S E N I  6 : 1 0


VALORILE NOASTRE

VALORILE NOASTRE

VALORILE NOASTRE

Împărăția Lui Dumnezeu în BETANIA
credinţa
trăire
cumunitate
dăruire financiară
implicare
rugăciune
respect
comunicare
1 Timotei 2:4
Împărăția Lui Dumnezeu în BETANIA

Ce faci Duminica aceasta?

Vino la serviciul nostru divin!

Fiecare este bine venit la noi.

Ne-am bucura să te întâmpinăm în mijlocul nostru.

10:00     |     11:30

Nürnbergerstraße 24 | 85055 Ingolstadt

Nürnberger Straße 24 | 85055 Ingolstadt | Copyright 2019 BETANIA INGOLSTADT | All Rights Reserved